Menu


Over ons

Skills Plus, Oeganda is een vrijwillige, niet voor winst oogmerk, Community Based Organization. Skills plus Uganda is opgezet door mensen met een bepaalde visie die mensen en de gemeenschap willen ondersteunen, verenigen en het algemene welvoelen willen bevorderen vooral onder kwetsbare  groepen in Jinja en de aangrenzende wijken. Ons doel is om in de gemeenschap het alles dagelijkse leven te bevorderen door middel van het opbouwen van plaatselijke projecten zoals HIV / AIDS preventie programma’s, ondersteuning en zorg; zelfhulp en inkomensgenererende activiteiten en onderwijs voor de gemarginaliseerde kinderen.

Wij zijn een vrijwillig, community based initiatief actief in Jinja en de naburige wijken. De organisatie heeft tot nu toe meer dan 130 families kunnen helpen binnen de districten jinja en Iganga. De meerderheid van deze families houden zich bezig met landbouw of zijn betrokken bij de micro financiering en kleinschalige bedrijfjes. Ze zijn onder meer klein houder van  landbouw, vee houder, marktkooplui, dienstmeisjes, bakstenen maken, naaien, briketten maDSCN3254 (Medium)ken (productie) en handwerk om er maar een paar te noemen.

Skills Plus, Oeganda is een van de weinige vrijwillige organisatie die samen werkt met grote organisaties / lokale leiders die gevestigd zijn in het Oosten van Oeganda die activiteiten aanbieden; educatieve, medische en voedings-diensten, evenals hulp bij maatschappelijke, spirituele, educatieve en het economische welzijn.

We krijgen onze steun van de waardevolle diensten van vrijwilligers, vrienden, sympathisanten, weldoeners, christelijke en niet-christelijke organisaties, evenals onze partners in het land en in het buitenland, die de financiële, morele, educatieve en materiële steun bieden aan onze activiteiten.

 

De oprichters van het initiatief maakten zich veel zorgen over de toenemende armoede, hoge prevalentie van hiv / aids, toenemend aantal wezen zonder enige hulp, hoge werkloosheid, gebrek aan respect van de mensenrechten en de hoge graad van analfabetisme niveaus binnen de gemeenschap. Dit werd gerealiseerd na het uitvoeren van een nulmeting in mafubira sub-county als een voorbeeldproject in 2007 en de volgende werden gerealiseerd;

 • Acht-negen van de 10 woningen zijn getroffen door HIV / Aids, hierdoor is er een toename van het aantal weeskinderen en familieleden zonder enige hulp.
 • De meest kwetsbare en getroffenen zijn vrouwen en kinderen als gevolg van de Afrikaanse familie instelling toch zijn ze de kern van de huishoudens in het centrum van de honger, ondervoeding, ziekte, analfabetisme en alle andere gevolgen van armoede.
 • Vier op de tien van de schoolgaande leeftijd kan niet naar school, zelfs wanneer er sprake is an gratis universeel primair en voortgezet onderwijs, omdat ze niet een de school eisen kunnen voldoen, zoals boeken, uniformen, schoolgeld, maaltijden, etc. Zelfs van de gratis universele scholen zijn er maar weinig van,  kinderen moet lange afstanden afleggen, ze zijn verstopt en slecht gefaciliteerd.
 • De meeste van deze kansarme mensen/kinderen zijn vaak ziek, maar beschikken niet over de juiste middelen om medische behandeling te krijgen, omdat ze dit niet kunnen veroorloven. Dit doordat medische rekeningen in de  ziekenhuizen / medische centra te hoog zijn, om hier te moeten komen moeten ze vaak lange afstanden afleggen, de wegen zijn in slechte omstandigheden en de middelen van transport is duur.
 • De ouderen zitten ook in het centrum van de armoede, honger, ziektes, ondervoeding, en alle andere bijwerkingen van de armoede.
 • Vier van de tien huishoudens bestaan uit alleenstaande moeders / kinderen / weduwes / groot ouders zonder enige steun.
 • Acht op de tien personen met een handicap (PWDs) worden gezien als een vloek voor de gemeenschap / gezin, verwaarloosd onder bepaalde omstandigheden en zij zijn zelf niet bewust van hun rechten als burger.
 • De aantallen van HIV / Aids zullen snel stijgen als gevolg van de hoge armoede binnen de gemeenschappen bijvoorbeeld jonge onschuldige meisjes worden gelokt met kleinere items zoals snacks / chapattis in ruil voor seks.
  Zelfs ouderen die seks hebben hebben onbeschermde seks, omdat ze zich geen condooms kunnen veroorloven, of onwetend zijn over condoomgebruik en de overheid gesteunde gratis condooms zijn slecht verdeeld.
 • Acht van de tien jongeren hebben de hoop verloren en zijn kwetsbaar  aangezien ze geen werk hebben, ongeschoold zijn, gebrek aan sociale vaardigheden hebben, gebrek aan kapitaal hebben voor het opzetten van bedrijven en vandaar toevlucht  nemen tot de landbouw, die onproductief is wat weer te wijten is aan onvruchtbare bodems, slechte markten om hun landbouwproducten te verkopen, etc
 • De rechten van kinderen worden niet goed waargenomen, dit is te wijten aan onwetendheid vooral op het platteland, en niet op komen voor de rechten, zoals bijvoorbeekd door het dwingen van jonge meisjes te trouwen met oudere mannen.

IMG_6251 (Large) (Medium)
De meerderheid van deze gemeenschap vallen onder de meest productieve leeftijdsgroep en de leefftijdsgroep die het meest seksueel actief is. Ze zijn ofwel werknemers, werkgever, of enkel een lid van de gemeenschap. Het is belangrijk op te weten dat mensen veelal werken en wonen in dezelfde gemeenschap De relatief hoge financiële behoefte van sommige mensen heeft geleid tot een situatie van seksuele uitbuiting van vrouwen en schoolmeisjes die geld nodig hebben vanwege hun uitzichtloze situaties. De uitwisseling van geschenken voor seks is ook een extra kans voor jongeren om HIV / AIDS op te lopen. Genoemde voorbeelden van vrouwen / meisjes gedwongen tot seks met oudere mannen zijn vaak hun sponsors. Slechte voeding, slechte huisvesting en gebrek aan hygiëne  maakt besmette personen met HIV / AIDS nog kwetsbaarder voor AIDS-gerelateerde ziekten.

Visie Onze visie is om de gemeenschap verder te ontwikkelen door middel van het opbouwen van plaatselijke projecten, die duurzaam zijn en mensen zelfredzaam maken.

Missie De missie van Skills Plus is om een ​​economisch, zelfsturende, professionele gemeenschap te ontwikkelen door middel van netwerken die zijn opgebouwd met andere partners om de ontwikkeling te stimuleren. Deze zijn vooral gericht op alle kwetsbare groepen zonder discriminatie.

Skills Plus, Oeganda heeft hier een actieve en activerende rol in om zich in te zetten voor een betere levensonderhoud, gezondheidszorg en beter onderwijs, het bevorderen van economische empowerment van de gemeenschap, in het bijzonder vrouwen en jongeren en hun zelfredzaamheid te verbeteren, het opbouwen van hun vermogen om hun eigen inkomen genererende activiteiten te ontwikkelen.

Ons doel is om de levensstandaard van de gemarginaliseerde groepen te verbeteren door het bevorderen van een duurzame ontwikkeling door het verstrekken van sociaal-economische activiteiten, een goede gezondheid en de toegang tot  kwalitatief goede educatieve diensten ..

Skills Plus Uganda: Empowering the community with quality sustainable skills